ThaiStockNews

สำรวจ ‘กองทุนรวม’ ต้นปี 2564

สำรวจ ‘กองทุนรวม’ ต้นปี 2564

การลงทุน “กองทุนรวม” ที่เน้นลงทุนในหุ้น มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีในปีนี้ ขณะที่การลงทุนในกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ อาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ January 15, 2021, 03:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *