ThaiStockNews

‘เงินบาท’ช่วงเช้าวันนี้ ขยับ‘แข็งค่า’ 29.97-30.04บาทต่อดอลลาร์

‘เงินบาท’ช่วงเช้าวันนี้ ขยับ‘แข็งค่า’ 29.97-30.04บาทต่อดอลลาร์

เงินบาทช่วงเช้าขยับแข็งค่ากรอบแคบๆ 29.97-30.04 บาทต่อดอลลาร์ ตลาดรอติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและประเด็นทางการเมืองในสหรัฐ รวมถึงสถานการณ์โควิดทั่วโลก

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ January 14, 2021, 10:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *