ThaiStockNews

ขึ้นอีก! ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 40 สตางค์/ลิตร

ขึ้นอีก! ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล 40 สตางค์/ลิตร

ปตท.-บางจากฯ ปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลขึ้นทุกชนิด 40 สตางค์/ลิตร กลุ่มเบนซินนคงเดิม มีผลวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น.

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ January 13, 2021, 18:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *