ThaiStockNews

‘KTAM’ เปิดขายกองลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

‘KTAM’ เปิดขายกองลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก

“KTAM” เดินหน้าขายกองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม อายุ 1 ปี เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 80% อายุ 1 ปี ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ถึง 15 ม.ค.64

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ January 12, 2021, 13:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *