ThaiStockNews

กลุ่ม ปตท. เปิด “The EnCony” อาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สนับสนุน EECi  

  •   
  •   
  •  
  •  

กลุ่ม ปตท. เปิด “The EnCony” อาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สนับสนุน EECi  

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร “The EnCony” ซึ่งเป็นโครงการอาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์แห่งแรกของบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) ตอกย้ำความพร้อมเป็นผู้นำให้บริการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi โดย “The EnCony” เป็นอาคารที่พักอาศัย 4ชั้นจำนวน 2 อาคาร จำนวนห้องพักรวม 73 ห้องและห้องอาหาร 1 ห้อง ในพื้นที่ 3 ไร่ บนพื้นวังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง โดดเด่นด้วยระบบอาคารด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมระบบอนุรักษ์พลังงานจากโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคาร เปิดให้บริการแก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันวิทยสิริเมธี ทั้งนี้ EnCo ยังมีแผนการพัฒนาที่ดินอีก 3.8 ไร่ เพื่อเป็นที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์แบบรายวันและรายเดือน เพื่อตอบสนองความต้องการพักอาศัยของบุคลากร ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่EECi ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

The post กลุ่ม ปตท. เปิด “The EnCony” อาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สนับสนุน EECi   appeared first on มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน.

ที่มา: มิติหุ้น | ชี้ชัดทุกการลงทุน

วันที่ February 12, 2019, 10:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *