ThaiStockNews

บลจ. พรินซิเพิล แนะเพิ่มการลงทุนในรีทและกองทุนอินฟราฯ

บลจ. พรินซิเพิล แนะเพิ่มการลงทุนในรีทและกองทุนอินฟราฯ

บลจ.พรินซิเพิล แนะนำเพิ่มน้ำหนักลงทุนในรีทและ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ราคายังไม่ได้ปรับขึ้นตามหุ้นกลุ่มต่างๆ ชี้ภาพรวมอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัลช่วยเพิ่มความน่าสนใจการลงทุน ขณะที่ทPRINCIPAL iPROP เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 34 แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน คาดจ่ายที่อัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ September 15, 2020, 12:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *