ThaiStockNews

ทีเอ็มบี ชี้ พิษโควิด-19 กดดอกเบี้ยต่ำ ฉุดผู้ฝากเงินรายย่อย รายได้หด!

ทีเอ็มบี ชี้ พิษโควิด-19 กดดอกเบี้ยต่ำ ฉุดผู้ฝากเงินรายย่อย รายได้หด!

TMB analytics ชี้พิษโควิดกดดอกเบี้ยต่ำ ทำผู้ออมรายย่อยรายได้หด เหตุกองเงินในออมทรัพย์ แนะโยกเงินไปบัญชีดอกเบี้ยพิเศษ หรือช่องทางออมอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงและได้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ July 31, 2020, 12:35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *