ThaiStockNews

‘กรุงศรี’ชี้เงินกองทุนปึ้ก คงนโยบายตั้งสำรองเข้ม

‘กรุงศรี’ชี้เงินกองทุนปึ้ก คงนโยบายตั้งสำรองเข้ม

“ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ยันฐานะการเงินแข็งแกร่ง เหตุ มีเงินกองทุน 16.56% สำรองส่วนเกินสูง พร้อมคงนโยบายตั้งสำรองที่เข้มงวด ยันเดินหน้าซื้อหุ้นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยในฟิลิปปินส์ เตรียมสรุปราคาซื้อขายอีกครั้ง

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ July 31, 2020, 10:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *