ThaiStockNews

‘เราไม่ทิ้งกัน’ เริ่มจ่าย ‘เงินเยียวยา’ 5,000 บาท รอบใหม่! พรุ่งนี้ ตรวจสอบสถานะรอได้เลย

‘เราไม่ทิ้งกัน’ เริ่มจ่าย ‘เงินเยียวยา’ 5,000 บาท รอบใหม่! พรุ่งนี้ ตรวจสอบสถานะรอได้เลย

คลังยัน “เราไม่ทิ้งกัน” เริ่มโอน “เงินเยียวยา” 5,000 บาทอีกครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ย้ำกลุ่มทบทวนสิทธิ์ตกค้างรีบส่งข้อมูลภายใน 29 พฤษภาคมนี้เท่านั้น

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ May 24, 2020, 10:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *