ThaiStockNews

‘คลัง’แจ้งกลต.โยนหุ้น’การบินไทย’ให้วายุภักษ์ 3.17%

‘คลัง’แจ้งกลต.โยนหุ้น’การบินไทย’ให้วายุภักษ์ 3.17%

กระทรวงการคลัง แจ้ง ขายหุ้น”การบินไทย” 69.19 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.17% ให้กองทุนวายุภักษ์หนึ่ง คงหลือถือหุ้น 1.04พันล้านหุ้น คิดเป็น 47.86%

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ May 23, 2020, 12:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *