ThaiStockNews

PTTEP ประกาศเลื่อนจัดประชุมผถห.วันจันทร์นี้

PTTEP ประกาศเลื่อนจัดประชุมผถห.วันจันทร์นี้

PTTEP แจ้งบอร์ดสั่งเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ March 28, 2020, 15:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *