ThaiStockNews

หุ้นลิสซิ่ง-บัตรเครดิตพุ่ง คลายกังวลมาตรการธปท.

หุ้นลิสซิ่ง-บัตรเครดิตพุ่ง คลายกังวลมาตรการธปท.

โบรกฯชี้ หุ้น ลิสซิ่ง-บัตรเครดิต พุ่ง “ศรีสวัสดิ์” มากสุด11.64% เหตุ นักลงทุนคลายกังวล หลังมาตรการธปท.ช่วยลูกหนี้ ไม่กระทบรายได้ดอกเบี้ยรับ ขณะยอดปล่อยสินเชื่อเพิ่มจากความต้องการสินเชื่อสูงขึ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ March 27, 2020, 09:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *