ThaiStockNews

ธนาคารกรุงเทพ แจ้ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลับมาใช้งาน ได้ตามปกติ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กลับมาใช้งาน ได้ตามปกติ

ธนาคารกรุงเทพ แจ้ง ระบบอิเล็กทอรนิกส์ขอฃธนาคารกลับมาใช้บริการได้ปกติแล้ว เร่งตรวจสอบ-ปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง พร้อมคืนเงินภายใน 24 ช.ม. ตามรายละเอียดธุรกรรม

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ March 26, 2020, 13:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *