ThaiStockNews

‘724 ประกันออนไลน์’ยอดขายประกันโควิด-19 ทะลุ 3 แสนกรมธรรม์

‘724 ประกันออนไลน์’ยอดขายประกันโควิด-19 ทะลุ 3 แสนกรมธรรม์

“724ประกันออนไลน์” สร้างปรากฏการณ์เบี้ยประกันสะพัดกว่า 150 ล้านบาท และส่งมอบกรมธรรม์โควิด-19 ให้กับประชาชนแล้วมากกว่า 3 แสนกรมธรรม์ ในระยะเวลาเพียงครึ่งเดือน พร้อมขยายทีมงานเต็มอัตรา เร่งดูแลลูกค้าในทุกเคสผ่านช่องทางออนไลน์ ให้คำมั่นพร้อมฟันฝ่าวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสไปพร้อมกับคนไทยทุกคน

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ March 25, 2020, 20:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *