ThaiStockNews

‘หุ้นแบงก์’ ดิ่งสุดรอบ 8 ปี ได้เวลาลงทุนหรือยัง?

‘หุ้นแบงก์’ ดิ่งสุดรอบ 8 ปี ได้เวลาลงทุนหรือยัง?

ไม่เพียงแค่ช่วงต้นปี 2563 เท่านั้น ที่หุ้นใน “กลุ่มธนาคารพาณิชย์” ต้องเผชิญกับความท้าทายจากเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีก

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ February 13, 2020, 07:47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *