ThaiStockNews

‘เงินบาท’ ช่วงเช้า แกว่งตัวกรอบแคบ 30.26-31บาทต่อดอลลาร์

‘เงินบาท’ ช่วงเช้า แกว่งตัวกรอบแคบ 30.26-31บาทต่อดอลลาร์

ตลาดยังรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆ ยังคงมีสัญญาณความไม่แน่นอนการเจราการค้าในเฟสถัดไป

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ January 16, 2020, 11:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *