ThaiStockNews

ทำอย่างไรให้บาทอ่อน

ทำอย่างไรให้บาทอ่อน

จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ต้องเผชิญเงินบาทแข็งค่า กระทบกับธุรกิจต่างๆ หลายคนจึงเกิดคำถามว่า ทำอย่างไรค่าเงินบาทถึงจะอ่อนลงได้ จะมีมาตรการอะไรที่จะมาช่วยเยียวเศรษฐกิจของเราได้อย่างทันทีทันใดหรือไม่

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ January 16, 2020, 06:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *