ThaiStockNews

ธปท.”อัตราแลกเปลี่ยน”กลาง 30.400 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.072 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.”อัตราแลกเปลี่ยน”กลาง 30.400 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.072 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (8 พ.ย. 62) อยู่ที่ระดับ 30.400 บาท/ดอลลาร์

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ November 11, 2019, 11:30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *