ThaiStockNews

กรุงไทยลดดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝากประจำ0.25% มีผล11พ.ย.นี้

กรุงไทยลดดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝากประจำ0.25% มีผล11พ.ย.นี้

กรุงไทย สนองนโยบายรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยผู้ประกอบการลดภาระต้นทุน ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีระยะเวลา MLR ลง 0.25% ต่อปี เริ่มวันที่ 11พ.ย.นี้

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ November 8, 2019, 18:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *