ThaiStockNews

คลังทุ่ม2แสนล.กระตุ้นเศรษฐกิจ

คลังทุ่ม2แสนล.กระตุ้นเศรษฐกิจ

“อุตตม”เผย คลังเตรียมเม็ดเงินกว่า 2.25 แสนล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน 3 มาตรการมาตรการเร่งด่วน โดยมุ่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ August 16, 2019, 09:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *