ThaiStockNews

`พิชญ์ โพธารามิก` ทุ่มเงิน 22 ลบ. เก็บหุ้นโมโนเพิ่ม 12 ล้านหุ้น

`พิชญ์ โพธารามิก` ทุ่มเงิน 22 ลบ. เก็บหุ้นโมโนเพิ่ม 12 ล้านหุ้น

ก.ล.ต. แจ้งพบ “พิชญ์ โพธารามิก” ประธานกรรมการ “โมโน เทคโนโลยี” ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 12,000,000 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 1.8197 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 22,714,800 บาท

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ July 8, 2019, 09:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *