ThaiStockNews

คลังแจงเงิน5หมื่นล้านไม่ใช่งบลับ

  •   
  •   
  •  
  •  

คลังแจงเงิน5หมื่นล้านไม่ใช่งบลับ

คลังปฏิเสธนำงบ 5 หมื่นล้านบาท มาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ ระบุ งบดังกล่าวไม่ใช่งบลับ แต่เป็นเงินทุนสำรองจ่ายไว้ใช้กรณีฉุกเฉินและรัฐไม่มีเงินแหล่งอื่นแล้ว

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ June 15, 2019, 08:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *