ThaiStockNews

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 31.569 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.070 บาท/ดอลลาร์)

  •   
  •   
  •  
  •  

(ธปท.) อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 31.569 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.070 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (29 ม.ค. 62) อยู่ที่ระดับ 31.569 บาท/ดอลลาร์

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ January 30, 2019, 11:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *