ThaiStockNews

การฟื้นตัวของตลาดชะลอตามคาด และน่าจะย่อสลับในกรอบ 1610-1630 ก่อนขึ้นต่อ

  •   
  •   
  •  
  •  

การฟื้นตัวของตลาดชะลอตามคาด และน่าจะย่อสลับในกรอบ 1610-1630 ก่อนขึ้นต่อ

หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงจากผลประกอบการ

ที่มา The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews – finance
วันที่ January 29, 2019, 13:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *