ThaiStockNews

อสป.ผนึก สพฉ.ยกระดับคุณภาพชีวิตประมงไทย

  •   
  •   
  •  
  •  

อสป.ผนึก สพฉ.ยกระดับคุณภาพชีวิตประมงไทย

อสป.ผนึก สพฉ.ยกระดับคุณภาพชีวิตประมงไทย ปูพรมสะพานปลา-ท่าเทียบเรือประมง 18 แห่งให้ความรู้-ทักษะปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ September 15, 2021, 10:43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *