ThaiStockNews

“คลัง” จ่อชง ครม. ลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการซื้อ ATK ให้พนักงาน

  •   
  •   
  •  
  •  

“คลัง” จ่อชง ครม. ลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการซื้อ ATK ให้พนักงาน

คลังเตรียมเสนอครม.พิจารณาลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจเอทีเคและนำมาให้บุคลากรในองค์กรได้ตรวจ สามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ September 14, 2021, 08:43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *