ThaiStockNews

เป้าหมายให้ผู้คน สามารถ “รู้ ยื่น จ่าย รับ” ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยภาครัฐ

  •   
  •   
  •  
  •  

เป้าหมายให้ผู้คน สามารถ “รู้ ยื่น จ่าย รับ” ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยภาครัฐ

เรื่อง รู้ ยื่น จ่าย รับ แบบลดการเดินทางไม่ต้องมาเจอกัน แต่ยังมีผลครบทางกฎหมายจึงต้องมีการออกแบบมาเป็นการให้บริการประชาชน

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ September 13, 2021, 07:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *