ThaiStockNews

เตือนรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาไม่แน่นอน ซ้ำเติมศก.

  •   
  •   
  •  
  •  

เตือนรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาไม่แน่นอน ซ้ำเติมศก.

ศูนย์วิจัยแบงก์กรุงศรีเตือน รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาไม่แน่นอน ซ้ำเติมเศรษฐกิจสาหัสเพิ่มขึ้น

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ July 22, 2021, 11:43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *