ThaiStockNews

ช่วยหนี้นักเรียนผ่านยาว30ปี หักเดือนละ10บาท

  •   
  •   
  •  
  •  

ช่วยหนี้นักเรียนผ่านยาว30ปี หักเดือนละ10บาท

กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้สู้ภัยโควิด ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 10 บาท

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ July 22, 2021, 09:45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *