ThaiStockNews

บัตรเครดิตพักประกาศพักชำระหนี้2รอบบัญชี

  •   
  •   
  •  
  •  

บัตรเครดิตพักประกาศพักชำระหนี้2รอบบัญชี

เคทีซีเพิ่มมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ 2 รอบบัญชี แบ่งเบาภาระสมาชิกที่รับผลกระทบตรงจากโควิด-19

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ July 20, 2021, 18:16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *