ThaiStockNews

ครม.เพิ่มวงเงินใช้จ่าย “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ขยายเวลาถึง30พ.ย.นี้

  •   
  •   
  •  
  •  

ครม.เพิ่มวงเงินใช้จ่าย “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ขยายเวลาถึง30พ.ย.นี้

ครม.อนุมัติขยายเวลาโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จนถึง 30 พ.ย.64 พร้อมเพิ่มวงเงินใช้จ่ายสูงสุดเป็นไม่เกิน 1หมื่นบาทต่อคนต่อวัน

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ July 20, 2021, 16:50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *