ThaiStockNews

“ศรีสุวรรณ”ร้องกลต.สอบปม “หมอบุญ”ให้ข่าวดีลวัคซีน

  •   
  •   
  •  
  •  

“ศรีสุวรรณ”ร้องกลต.สอบปม “หมอบุญ”ให้ข่าวดีลวัคซีน

“ศรีสุวรรณ” ร้อง กลต.ตรวจสอบกรณีการให้ข่าวดีลวัคซีนของ “หมอบุญ” ที่ยังไม่มีข้อสรุป หวังผลความนิยมในหุ้นของบริษัทหรือไม่

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ July 20, 2021, 15:43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *