ThaiStockNews

ธนาคารออมสิน พักหนี้ลูกค้าเจอโควิดยาวไปเลย 6 เดือน

  •   
  •   
  •  
  •  

ธนาคารออมสิน พักหนี้ลูกค้าเจอโควิดยาวไปเลย 6 เดือน

ออมสิน ประกาศช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยกว่า 7.5 แสนรายให้พักหนี้แบบไม่ต้องส่งเงินงวด (พักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) นานสุด 6 เดือน เริ่มงวดแรก ก.ค. นี้

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ July 20, 2021, 12:51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *