ThaiStockNews

“แผลเป็น” เศรษฐกิจไทย

  •   
  •   
  •  
  •  

“แผลเป็น” เศรษฐกิจไทย

“แผลเป็นทางเศรษฐกิจ” หมายถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น สะสม และยังคงอยู่มาเป็นเวลานานในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งก็คงหลีกหนีไม่พ้นปัญหาเรื่องความยากจน และปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ July 20, 2021, 08:05

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *