ThaiStockNews

ธอส.ช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบเหตุระเบิด-เพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว

  •   
  •   
  •  
  •  

ธอส.ช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบเหตุระเบิด-เพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว

ธอส.ช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบเหตุระเบิด-เพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว ด้วย 7 มาตรการ ทั้งพักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม และจ่ายค่าสินไหม

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ July 5, 2021, 20:09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *