ThaiStockNews

หรือเราจะยอมแพ้จริง ๆ ว่า SMEs คนตัวเล็กตัวน้อยที่โดนโควิด-19 ทุบจะกู้ไม่ได้จริง ๆ

  •   
  •   
  •  
  •  

หรือเราจะยอมแพ้จริง ๆ ว่า SMEs คนตัวเล็กตัวน้อยที่โดนโควิด-19 ทุบจะกู้ไม่ได้จริง ๆ

ปัญหาการร้องของ SMEs รายย่อยเข้าไม่ถึงสินเชื่อนั้นมันมีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นปัญหาของคนปล่อยกู้ คนอยากจะกู้ คนที่กำกับดูแลคนปล่อยกู้ และคนที่กำกับดูแลนโยบายในภาพใหญ่

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ June 21, 2021, 08:07

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *