ThaiStockNews

รัฐลุยสางหนี้ประชนชนชุดใหญ่

  •   
  •   
  •  
  •  

รัฐลุยสางหนี้ประชนชนชุดใหญ่

คลังแจงสารพัดมาตรการช่วยสางหนี้ประชาชนชุดใหญ่ หลังจากเจอพิษโควิดทำรายได้ทรุดชำระหนี้ไม่ได้

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ June 19, 2021, 22:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *