ThaiStockNews

คนละครึ่งเฟส3ทะลุ27ล้านคน แจงอัพเดทแอป“เป๋าตัง”เพื่อเข้าใช้งาน

  •   
  •   
  •  
  •  

คนละครึ่งเฟส3ทะลุ27ล้านคน แจงอัพเดทแอป“เป๋าตัง”เพื่อเข้าใช้งาน

คลังแจงโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ขอให้อัพเดทแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อเข้าใช้งาน

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ June 18, 2021, 11:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *