ThaiStockNews

ก.ล.ต. ฟ้อง 4 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น KIAT

  •   
  •   
  •  
  •  

ก.ล.ต. ฟ้อง 4 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น KIAT

ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระทำความผิด 4 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น KIAT พร้อมส่งเรื่องต่อ ปปง.

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ June 17, 2021, 19:55

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *