ThaiStockNews

ธปท.ห้ามธนาคารปันผลเกิน50%ของกำไร

  •   
  •   
  •  
  •  

ธปท.ห้ามธนาคารปันผลเกิน50%ของกำไร

ธปท.ห้ามธนาคารปันผลเกิน 50% ของกำไรสุทธิครึ่งปีแรก รับมือโควิด เร่งให้ช่วยลูกหนี้พักหนี้จนถึงสิ้นปี

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ June 11, 2021, 07:39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *