ThaiStockNews

ไอแบงก์เร่งปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ2%ช่วยลูกค้า

  •   
  •   
  •  
  •  

ไอแบงก์เร่งปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ2%ช่วยลูกค้า

ไอแบงก์ ช่วยผู้ประกอบการปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี ฟื้นฟูธุรกิจ

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ May 3, 2021, 18:15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *