ThaiStockNews

กรุงไทยคาดศก.เอาแน่นอนไม่ได้โต2.5%

กรุงไทยคาดศก.เอาแน่นอนไม่ได้โต2.5%

กรุงไทยมองเศรษฐกิจ ปี 2564 ขยายตัว 2.5% แต่ยังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 13, 2021, 14:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *