ThaiStockNews

เปิดดูไส้ในรวมมาตรการ การเงินกู้วิกฤตโควิดรอบใหม่

เปิดดูไส้ในรวมมาตรการ การเงินกู้วิกฤตโควิดรอบใหม่

คลัง-ธปท. ยำใหญ่มาตรการด้านการเงินชุดใหญ่ เพื่อดูแลและเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโควิดรอบใหม่

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ January 12, 2021, 18:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *