ThaiStockNews

แบงก์ชาติเปิดช่องล้วงข้อมูลลูกค้าปล่อยกู้ลูกค้า

แบงก์ชาติเปิดช่องล้วงข้อมูลลูกค้าปล่อยกู้ลูกค้า

แบงก์ชาติ ออกหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ September 17, 2020, 12:42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *