ThaiStockNews

ออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก รายละ5หมื่น

ออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก รายละ5หมื่น

ธนาคารออมสิน ลุยปล่อยกู้เติมสภาพคล่องพ่อค้าแม่ค้า-ผู้มีอาชีพอิสระ-คนมีรายได้ประจำ ให้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ September 16, 2020, 08:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *