ThaiStockNews

งบ64ไม่สะดุดใช้ไม่ทันเรื่องปกติ

งบ64ไม่สะดุดใช้ไม่ทันเรื่องปกติ

รมช.คลัง ยันงบ 64 ช้าไม่สะดุด เป็นเรื่องธรรมดาช้าทุกปี มีเงินรองรับเบิกจ่าย

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ September 15, 2020, 21:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *