ThaiStockNews

โควิดพ่นพิษความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจพุ่ง3เท่า

โควิดพ่นพิษความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจพุ่ง3เท่า

โควิด-19 ทำพิษความไม่มั่นคงครัวเรือน และผู้ประกอบการพุ่ง 3 เท่า

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ June 30, 2020, 15:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *