ThaiStockNews

วิริยะประกันภัย ปลื้มเบี้ยรับรวม 3.8 หมื่นล้าน

วิริยะประกันภัย ปลื้มเบี้ยรับรวม 3.8 หมื่นล้าน

วิริยะประกันภัยโชว์เทคโนโลยีรับยุค Digital Disruption ตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ปลื้ม ผลงานปี 62 เบี้ยรับรวม 3.8 หมื่นล้าน

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ May 22, 2020, 19:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *