ThaiStockNews

ธอส.ลดดอกเบี้ยบ้านช่วยลูกหนี้เจอโควิด

ธอส.ลดดอกเบี้ยบ้านช่วยลูกหนี้เจอโควิด

ธอส.ลดภาระลูกค้าสินเชื่อบ้าน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% – 0.250% ต่อปี

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ May 22, 2020, 18:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *