ThaiStockNews

ประกาศเปิดรับสมัครผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่

ประกาศเปิดรับสมัครผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่

ประธานสรรหาผู้ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ เปิดทางทั้งคนในและคนนอกชิงเก้าอี้แสดงฝีมือบริหารเศรษฐกิจสู้โควิด

ที่มา: Posttoday.com : การเงิน-หุ้น

วันที่ May 22, 2020, 15:44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *